Política de privadesa. Protecció de dades.

Plan y Ahorra Marketing, S.L. (d’ara endavant "PYA"), com a titular del lloc web, exposa en aquesta secció la Política de Privadesa corporativa sobre la informació de caràcter personal que l'usuari pot facilitar quan visiti qualsevol pàgina web de PYA.

L’objectiu de la Política de privadesa de PYA és protegir la informació a Internet i les dades que l'usuari pugui introduir a la web.

Aquesta Política de privadesa és presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

1 . Ús i Tractament de dades de Caràcter Personal

Qui és el responsable de les dades que vostè facilita?
PLAN & AHORRA MARKETING, S.L. (en endavant, la Companyia), amb domicili social en Avinguda de la Indústria, 6 de Alcobendas, Madrid (28108) i correu electrònic a aquests efectes: info@planahorrohogar.com, és responsable del tractament de les dades de caràcter personal que voluntàriament ens ha facilitat per a les finalitats que consten en el present document:

Per què i per a què utilitzem les seves dades?
  • Finalitats de naturalesa contractual (interès legítim): manteniment, desenvolupament i control del contracte celebrat i la tramitació de les devolucions sol·licitades, podent comprendre les següents activitats:
  • Realització d'anàlisi sobre la sol·licitud de devolució, tramitació i gestió de la sol·licitud.
  • Contacte per sol·licitar més informació, documentació addicional o aclariments.
  • Informe a la companyia SEGURCAIXA ADESLAS, SA D'ASSEGURANCES I REASEGUROS de les sol·licituds de devolució, incidenciasy reclamacions, així com l'elaboració d'estadístiques.

Com obtenim les dades?
La Companyia obté les seves dades per la informació que Vostè faciliti al llarg del procés de contractació del Programa i la que es generi del manteniment de la relació contractual.

Respecte d'aquelles dades de tercers interessats que eventualment ens pogués proporcionar al llarg de la relació contractual mantinguda, recau sobre vostè la responsabilitat que els mateixos siguin certs, completes i exactes en el moment d'aportar. Vostè garanteix haver obtingut prèviament i comptar amb el consentiment exprés d'aquests tercers per a la comunicació de les seves dades al responsable i a transmetre'ls la informació sobre l'esmentat tractament que es recull en el present document amb caràcter previ a la divulgació de les seves dades al responsable. L'informem que les seves dades seran conservades únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits segons la legislació vigent.

¿Qui rebran les seves dades?

  • Organismes Públics competents, jutges i tribunals, quan la Companyia tingui l'obligació legal de facilitar-los.
  • SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS amb la finalitat d'elaborar estadístiques d'utilització.

Quines mesures de seguretat hem pres per protegir les seves dades?
La Companyia ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

Quins drets l'assisteixen?
En qualsevol moment, vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat, dirigint-se a la Companyia a través del correu electrònic info@planahorrohogar.com, o al seu domicili social, acreditant degudament la seva identitat.

Per a qualsevol queixa o reclamació relativa als seus drets i interessos en l'àmbit de la protecció de dades, pot dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.agpd.es/), C/ Jorge Juan, 6 de Madrid (28001) Madrid, telèfon 901 100 099.

Sense perjudici d'això, l'interessat podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades de la Companyia, a través del correu electrònic protecciondatos@pyamarketing.es.

2. Enllaços
Com a servei als nostres clients, els nostres llocs web poden incloure enllaços a altres llocs que no són operats o controlats per PYA. Per això, PYA no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts de tals llocs o de les seves pràctiques de privadesa. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a PYA, tingui en compte que les seves pràctiques de privadesa poden diferir de les nostres.

3. Ús de "Cookies"
La majoria de la informació que recopilem des dels nostres llocs web és informació anònima. Les "cookies" constitueixen una eina emprada pels servidors web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els usuaris. No és més que un fitxer de text que alguns servidors demanen al navegador que escrigui al seu disc dur, amb informació sobre allò que la pàgina realitza.
A PYA respectem la privadesa dels nostres visitants. Per saber-ne més sobre l'ús de cookies a PYA, consulteu l’enllaç següent: "Política de cookies".

4. Menors d'edat
La pàgina web, les promocions i els serveis de PYA no van dirigits a menors d'edat. No obstant això, aquestes entitats s'eximeixen de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

5. Altres
Per entrar a les àrees d'accés restringit els usuaris hauran de disposar de les claus d'accés corresponents. PYA es reserva el dret d'acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre de qualsevol usuari. Les dades introduïdes pels usuaris hauran de ser exactes, actuals, veraces i seran processades i tractades en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.
En tot moment els usuaris seran responsables de la custòdia de les claus d'accés personals, pel que serà de la seva exclusiva responsabilitat qualsevol dany i perjudici que pugui derivar-se d'un ús indegut d’aquestes, així com de la seva pèrdua o qualsevol altra circumstància que pogués suposar un risc d'accés d'utilització de la mateixa per tercers no autoritzats. Els usuaris hauran de comunicar immediatament a l'entitat PYA per procedir al bloqueig i la substitució de les claus d’accés.

6. Modificació de la Política de Privadesa
PYA es reserva el dret de modificar la seva Política de Privadesa, d'acord al seu propi criteri o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L'ús de la web després dels canvis implicarà l'acceptació d'aquests.

Com sol·licitar la devolució

Veure-ho

Preguntes freqüents

Veure-ho

Termes i condicions

Veure-ho