Preguntes freqüents del Pla Estalvi Llar

1. Què és el Pla Estalvi Llar?

El Pla Estalvi Llar és un programa que ofereix devolucions en les seves factures del consum d’energia i aigua amb un import màxim de 150€ anuals.

2. Quin tipus d'avantatges m'ofereix el Pla Estalvi Llar?

El prenedor de l'assegurança, com a usuari del Pla Estalvi Llar, podrà beneficiar-se del reemborsament dels rebuts de la llum i aigua per part de PYA Marketing de la manera següent:

- L'usuari pot sol·licitar la devolució equivalent al 10% de la despesa efectuada en el consum de llum i aigua amb un import màxim de 150 € a l'any

Devolucions en llum *:El Pla Estalvi Llar et torna el 10% de la teva / es factura / es del consum de llum fins a 75€ a l’any (import màxim bimestral fins a 12,50€).

* Les devolucions només s’aplicaran sobre el consum d’electricitat d’ús domèstic (calculat en kW/h).

Devolucions en aigua *: El Pla Estalvi Llar li torna el 10% de la teva / es factura / es del consum de llum fins a 75€ a l’any (import màxim bimestral fins a 12,50€).

* Només s'efectuaran devolucions per llum i aigua i no per altres elements addicionals incorporats a la/les factura/es, com per exemple: protecció de pagaments, serveis d’assistència, manteniment o reparacions d’equips, etcètera.

3. Com em torna Pla Estalvi Llar el 10% de l'import de les factures d’energia i aigua?
  • Entri A L'APARTAT DE: Com sol·licitar la devolució.
  • Ompli el formulari devolució i enviï’l juntament amb una còpia del seu / es factura / es de la llum o aigua:
    • Correu electrònic a info@planahorrohogar
    • Correu postal a l'Apartat de Correus 61.075, 28080 – Madrid
  • I li ingressem el 10% de l'import de la seva / es factura / es al seu compte bancari!
4. Quins elements estan subjectes a devolució?

Només s'efectuaran devolucions per llum i/o aigua i no per altres productes addicionals incorporats a la / es factura / es, com, per exemple: protecció de pagaments, serveis d’assistència, manteniment o reparacions d’equips, etcètera.

5. Les devolucions són acumulables entre si?

Cada usuari podrà sol·licitar la devolució de cada bimestre mentre figuri donat d'alta al programa, sense ser acumulables uns bimestres amb altres, de manera que si un bimestre no se sol·licita la devolució caduca el dret a obtenir-la. Sempre s'aplica el màxim bimestral.

6. On envio la / es factura / es i els formularis de Devolucions?

Pot enviar les sol·licituds de devolució l'apartat de correus 61.075, 28080-Madrid o per correu electrònic a info@planahorrohogar. Si prefereix aquesta darrera opció només haurà d’escanejar o fer una fotografia al cupó de devolució i la / les factura / es i adjuntar-ho al correu.

7. On trobo els Formularis de Devolució?

Entri a www.planahorrohogar.com i podrà descarregar els formularis les vegades que vulgui.

8. Quantes vegades puc beneficiar-me de les devolucions del Pla Estalvi Llar?

Totes les vegades que vulgui sempre que compleixi els límits definits anteriorment en aquest document, de manera bimestral, durant un any.

9. Quins terminis de devolució tinc per enviar el formulari de devolució?

Cada usuari podrà sol·licitar la devolució de cada bimestre mentre figuri donat d'alta a la pòlissa de Llar i al Pla Estalvi Llar, sense ser acumulables uns bimestres amb altres, de manera que si un bimestre no se sol·licita la devolució caduca el dret a obtenir-la i s'aplica sempre el màxim bimestral. Les sol·licituds de devolució s’hauran de presentar fins a 15 dies naturals després de la data de factura de la llum o d'aigua, independentment del període del consum (mensual o bimestral). De no ser així, la sol·licitud quedarà automàticament anul·lada.

La devolució s'ha de sol·licitar només durant els bimestres naturals en què l'usuari estigui donat d'alta al programa. L'import màxim de devolució s'abonarà al compte bancari (és imprescindible el Codi IBAN) que hagi facilitat l'usuari. Les sol·licituds amb dades incompletes seran automàticament rebutjades.

La data de validesa de les sol·licituds que es rebin per correu postal serà sempre la del mata-segells, independentment de la data de recepció de la carta.

10. Quines dades bancàries he de facilitar?

El codi IBAN que consta de 24 caràcters, comença per ES, va seguit de 2 dígits de control i dels 20 dígits del compte (format CCC).

Com sol·licitar la devolució

Veure-ho

Preguntes freqüents

Veure-ho

Termes i condicions

Veure-ho